Tag Archives: 8 Penerima Zakat

8 Golongan Penerima Zakat

8 Golongan Penerima Zakat – Semakin kita mendapatkan harta didunia,kita tidak boleh meninggalkan urusan akhirat.Jika kita mendapatkan sebuah rezeki dari yang maha kuasa kita harus ingat dengan rezeki yang kita dapatkan itu tidaklah milik kita seutuhnya,namun ada beberapa golongan yang memilikinya juga.Pada kesempata kali ini saya akan sedikit share mengenai 8 Golongan Penerima Zakat.

Sebelum kita melihat ke 8 Golongan Penerima Zakat tersebut,mari kita lihat dulu pengertian dari zakat itu sendiri.Zakat adalah rukun ketiga dari Lima Rukun Islam. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sejumlah harta dalam nilai tertentu dimana perhitungannya berdasarkan ketentuan syariat Islam. Zakat kemudian biasanya disalurkan kepada fakir miskin dan yang membutuhkan.

Sejarah Zakat sendiri berawal, umat muslim hanya diperintahkan untuk bersedekah, yang mana sifatnya tidak wajib dan tidak memiliki ketentuan jumlah minimal yang harus dikeluarkan. Namun kemudian datang perintah agar umat Islam wajib membayar zakat. read more